Немски език

Обучението по немски език се извършва по следните учебни системи:

 

Berliner Platz 1 на идателство Langenscheidt - Ниво А1

Berliner Platz 2 на издателство Langenscheidt - Ниво А2

Berliner Platz 3 на издателство Langenscheidt - Ниво В1

Lagune 1 на издателство Hueber - Ниво А1

Lagune 2 на издателство Hueber - Ниво А2

Lagune 3 на издателство Hueber - Ниво В1

Schritte international А1/1 на издателство Hueber - Ниво А1/1

Schritte international A1/2 на издателство Hueber - Ниво А1/2

Schritte international A2/1 на издателство Hueber - Ниво А2/1

Schritte international A2/2 на издателство Hueber - Ниво А2/2

Schritte international B1/1 на издателство Hueber - Ниво В1/1

Schritte international B1/2 на издателство Hueber - Ниво В1/2

Sicher B2.1 на издателство Hueber- Ниво В2/1

Sicher B2.2 на издателство Hueber - Ниво В2/2

Menschen 1 на издателство Hueber - Ниво А1

Menschen 2 на издателство Hueber - Ниво А2

Menschen 3 на издателство Hueber - Ниво В1