Немски език

КУРС

ДНИ

ЧАСОВЕ

ДАТИ

ЦЕНА

А1

/100 часа/

понеделник, сряда и петък

9:30-12:30

23.09. -08.11.2019 г.

280 лв.

А2

/120 часа/

понеделник, сряда и петък

15:00-18:00

   23.09. -22.11.2019 г.

370 лв.

А1

/100 часа/

вторник и четвъртък

9:30-12:30

01.10. - 12.12.2019 г.

280 лв.

А2

/120 часа/

понеделник, сряда и петък

9:30-12:30

07.10. - 13.12.2019 г.

370 лв

В1

/100 часа/

понеделник, сряда и петък

9:30-12:30

  23.09. - 08.11.2019 г.

350 лв.

В1

/100 часа/

вторник и четвъртък

15:00-18:00

01.10. - 12.12.2019 г.

350 лв.

В2

/130 часа/

понеделник, сряда и петък

9:30-12:00

07.10. - 13.12.2019 г.

490 лв.

Един учебен час - 40 мин.

Школата предоставя учебници, които се заплащат допълнително – 25лв.

 

Съботно-неделни курсове 

КУРС

ДНИ

ЧАСОВЕ

ДАТИ

ЦЕНА

B1

/100 часа/

събота и неделя

10:00-14:00

  28.09. - 17.11.2019 г.

350 лв.

B2

/130 часа/

събота и неделя 10:00-14:00   28.09. - 08.12.2019 г.  490 лв.

A1

/100 часа/

събота и неделя

14:00-18:00

      05.10. - 24.11.2019 г.

280 лв.

A2

/120 часа/

събота и неделя 14:00-18:00    05.10. - 08.12.2019 г.  370 лв.

B1

/100 часа/

събота и неделя  14:00-18:00     05.10. - 24.11.2019 г.   350 лв.
 B2

/130 часа/

 събота и неделя  14:00-18:00    12.10. - 22.12.2019 г.   490 лв. 

 

Вечерни курсове 

КУРС

ДНИ

ЧАСОВЕ

ДАТИ

ЦЕНА

А1

/100 часа/

понеделник, сряда и петък

18:00-21:00

  30.09. - 15.11.2019 г.

280 лв.

А2

/120 часа/

 вторник и четвъртък  18:00-21:00   24.09. - 19.12.2019 г.  370 лв.

B1

/100 часа/

понеделник, сряда и петък

18:00-21:00

      07.10. - 22.11.2019 г.

350 лв.

B2

/130 часа/

  вторник и четвъртък   18:00-21:00    17.09. - 19.12.2019 г.  490 лв.

 

Курсове за ученици 

КУРС

ДНИ

ЧАСОВЕ

ДАТИ

ЦЕНА

B2

/130 часа/

понеделник, сряда и петък

09:30-12:30

  02.10. - 06.12.2019 г.

490 лв.

B1

/100 часа/

понеделник, сряда и петък  13:30-16:30   02.10. - 22.11.2019 г.  350 лв.

A1

/100 часа/

  вторник и четвъртък

09:30-12:30

  01.10. - 12.12.2019 г.

280 лв.

A2

/120 часа/

  вторник и четвъртък  13:30-16:30   01.10. - 19.12.2019 г.  370 лв.

 

Курсове за деца - /От 9 до 12 годишна възраст/  

КУРС

ДНИ

ЧАСОВЕ

НАЧАЛО

ЦЕНА

A1

/100 часа/

понеделник и сряда

09:30-11:00

  02.10.2019 г.

300 лв.

A2

/120 часа/

  вторник и четвъртък  13:30-15:00   03.10.2019 г.  400 лв.

B1

/100 часа/

  вторник и четвъртък 09:30-11:00   03.10.2019 г.  360 лв.

 

Индивидуално обучение 

НИВО

БРОЙ ЧАСОВЕ

ЦЕНА

А1

40

480 лв.

А2

40

520 лв.

B1

40

560 лв.

B2

40

600 лв.

Един учебен час е 40 мин.

 

Полуиндивидуално обучение 

При двама ученика (цената е за човек)

НИВО

БРОЙ ЧАСОВЕ

ЦЕНА

А1

40

400 лв.

А2

40

440 лв.

B1

40

480 лв.

B2

40

520 лв.

Един учебен час е 40 мин.

 

Полуиндивидуално обучение 

При трима ученика (цената е за човек)

НИВО

БРОЙ ЧАСОВЕ

ЦЕНА

А1

40

320 лв.

А2

40

360 лв.

B1

40

400 лв.

B2

40

440 лв.

Един учебен час е 40 мин.