Фирмено обучение

Фирмено обучение по немски, английски, италиански и испански език


Езиковият център предлага фирмено обучение, което е изцяло съобразено с потребностите на фирмата в зависимост от сферата й на дейност. То може да бъде както групово, така и индивидуално. Времето, през което се извършва обучението, е изцяло съобразено с работното време на служителите на фирмата. За улеснение на курсистите обучението може да се провежда не само в езиковия център, но и в офиса на фирмата. Цените на корпоративното обучение са по споразумение между ръководството на фирмата и езиковия център.