Френски език

Echo 1-2
Обхваща ниво А1 и ниво А2, гарантира задълбоченото изучаване на граматиката, насочва към теми от ежедневието, гарантира задълбочено овладяване на уменията за създаване на текст и говорене.

 

Version Originale pour la Bulgarie - Ниво В1
Учебникът е предназначен за българи, изучаващи френски език, гарантира задълбочаване на уменията, овладени на първите две нива, както и към усъвършенстване на комуникативните способности на учениците.