Италиански език

Progetto Italiano 1

Първа част А1 – Темите насочват към ежедневието, усвояват се сегашно, минало и бъдеще време.

Втора част А2 – Доразвиват се уменията, усвоени в първата част на учебника, въвеждат се нови теми, свързани с ежедневието.

 

Progetto Italiano 2

Първа част – Ниво В1

Тази част е изцяло насочена към комуникативните възможности на курсистите, тематичният кръг на текстовете се разширява с теми от областта на бизнес, финанси, банкова сфера.